سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ , ۱۵:۴۶:۲۸
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۴/۱۸ ساعت ۱۶:۳۷
لینک کوتاه مطلب:

خبرگان رهبری

 

انتخابات خبرگان رهبری

اطلاعات آماری انتخابات مجلس خبرگاه رهبری در استان کردستان

دوره

واجدین شرایط کل آرای ماخوذه درصد مشارکت متوسط کشور

اول

۵۰۰۵۶۰ ۳۲۶۵۷۹ ۶۵٫۲۴ ۷۷٫۳۸

دوم

۶۲۴۲۶۳ ۲۷۹۵۰۲ ۴۴٫۷۷ ۳۷٫۰۹

سوم

۸۲۶۴۷۷ ۳۴۴۲۱۲ ۴۱٫۶۵ ۴۶٫۳

چهارم

۱۰۳۵۴۱۸ ۵۳۹۹۹ ۱۵/۵۲ ۶۱

پنجم

۱۱۶۵۳۶ ۶۱۹۷۰۲ ۳۵/۵۳ ۶۲