جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ , ۰۳:۰۳:۵۸
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۳/۲۷ ساعت ۰۴:۲۵
لینک کوتاه مطلب:

معرفی و مفاهیم

تعاریف عناوین

استاندار:

اداره امور هر استان به عهده یک نفر مامور عالیرتبه کشوری بنام استاندار واگذار می شود که در حدود مقررات و قوانین جاری مملکت بر فرمانداران، بخشداران و مسئولان ارگانها و نهادهای حوزه ماموریت خود باستثنای مقامات قضایی نظارت عالیه دارد. استانداران در قلمرو ماموریت خود نمایندگان عالی دولت محسوب می شوند و مسئولان اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت خود هستند و در کلیه امور اجرایی استان نظارت تام و عالیه دارد. استانداران همانند سایر ماموران در استان تابع مقررات و نظام اداری هستند. استاندار طبق قانون استخدام کشوری خارج از کادر است و بالاتر از معاون وزیر کشور است و عملا یک مامور عالی وزارت منصوب می گردد.

فرماندار:

فرماندار در حوزه ماموریت خود نماینده دولت و مسئول حفظ سیاست عمومی است و ریاست عالیه بر سایر ادارات و حق نظارت بر تمام حوزه ماموریت خود دارد.

بخشدار:

– بخشدار کسی است که از طرف وزیر کشور در بخش زیر نظر فرماندار انجام وظیفه می نماید (فرهنگ لغت معین).
– بخشدار کسی است که امور یک بخش را تحت نظر فرماندار بعهده دارد (دهخدا).
– اداره امور هر بخش بعهده یک مامور وزارت کشور بنام بخشدار است (وزارت کشور).

اهداف و وظایف

هدف:

اجرای سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها ، شهرستانها ، بخشها و دهستانها و دهات مختلف و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ( ریاست جمهوری – مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان) و سایر انتخابات محلی در سراسر کشور.

وظایف کلی
 • ۱- اجرای سیاست عمومی دولت در سراسر کشور
 • ۲- نظارت در کار وظایف ماموران کشوری در استانها – شهرستانها
 • ۳- حفظ امنیت و انتظامات در سراسر کشور
 • ۴- حفظ و مراقبت مرزها و انتظام ورود و خروج اتباع ایران و خارجی و ورود و خروج کالا در مرزها
 • ۵- انجام امر انتخابات عمومی
 • ۶- نظارت بر عمران شهرها و روستاها و سعی در بالا بردن سطح زندگی عمومی و تامین رفاه و آسایش عمومی
 • ۷- کمک و مساعدت در بسط آموزش و پرورش عمومی به خصوص در روستاها و نقاط مرزی کشور از طریق سازمانهای مربوطه.
 • ۸- کمک و اقدام لازم در جلوگیری از بروز بلایات طبیعی از قبیل حریق ، سیل و غیره و مساعدت به آسیب دیدگان از طریق آموزش عمومی و استفاده از کلیه امکانات سازمانهای مربوطه.
 • ۹- نظارت عمومی در اجرای قانون شهرداری
 • ۱۰- اجرای مقررات مربوط به وظیفه عمومی در سراسر کشور
 • ۱۱- تهیه و تنظیم آمار نفوس از طریق ثبت هویت و وقایع اربعه کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج برای استفاده عمومی و کمک در پیشرفت عمران و آبادی
 • ۱۲- اشتراک مساعی با سازمانهای مربوطه جهت انجام طرحهای عمران محلی
 • ۱۳- نظارت بر امر تامین خوار و بار و مایحتاج عمومی
وزارت کشور:

این وزارت در زمان ناصرالدین شاه تاسیس و در سال ۱۳۱۰ اساسنامه آن بنام وزارت داخله به تصویب رسید.

اهداف وزارت کشور:
 • ۱- حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور
 • ۲- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چهار چوب قوانین
 • ۳- اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی
 • ۴- حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت مردم
 • ۵- نظارت بر اداره نقاط کشور از طریق استانداران ، فرمانداران و بخشداران
 • ۶- شناسایی هویت افراد
 • ۷- رفع بحرانهای ناشی از حوادث غیر مترقبه
وظایف وزارت کشور:
 • ۱- مسائل امنیتی و انتظامی
 • ۲- مسائل سیاسی و اجتماعی
 • ۳- مسائل عمرانی و شهرداریها