جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ , ۰۴:۰۷:۵۷
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۳/۲۷ ساعت ۰۴:۲۵
لینک کوتاه مطلب:

وظایف استانداری

اهداف و وظایف حوزه دفتر استاندار

 • انجام امور مربوط به برقراری ارتباط با واحدهای استانی دستگاههای دولتی در جهت تسریع در وظایف و ماموریت های محوله
 • ایجاد زمینه های لازم برای انجام برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر وظایف و فعالیت هایی كه براساس تشكیلات استانداری ها لازم است در حوزه استاندار انجام پذیرد
 • اعمال مدیریت و هماهنگی در فعالیت های واحدهای زیر مجموعه استاندار.
 • انجام پشتیبانی حوزه استاندار و برقراری ارتباط با حوزه مدیریت داخلی استاندار و سایر دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نهادهای استان.
 • انجام وظایف و امور مربوط به تشریفات و استقبال از مقامات كشوری و لشكری و مهمانان خارجی.
 • برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در رابطه با فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری ها و دهیاری ها استان.

اهداف و وظایف اداره روابط عمومی و امور بین الملل

 • برگزاری جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی واحدهای استانی دستگاههای اجرایی به عنوان دبیر و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورا .
 • برگزاری جلسات شورای اطلاع رسانی استانداری و انتشار هر گونه خبر پس از تأیید ریاست و یا معاون شورا .
 • تهیه و تنظیم ملاقاتهای عمومی، مصاحبه های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی و سخنرانیهای استاندار و معاونین استانداری ، مدیران کل و فرمانداریها براساس خط مشی های تعیین شده.
 • نظارت مستمر بر مصاحبه و انتشار اخبار سایر دستگاهها اعم از مرکز استان و شهرستان .
 • تشکیل جلسات، برپایی سخنرانی ها، برنامه ریزی مراسم و بازدیدهای مسئولین استانداری با همکاری واحدهای مربوط .
 • برقراری و ارتباط مستمر با دبیرخانه شورای اطلاع رسانی وزارت کشور ، بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست ها و خط مشی های شورای اطلاع رسانی دولت .
 • برقراری و ارتباط مستمر با روابط عمومی دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در استان به منظور ایجاد هماهنگی و ابلاغ سیاست ها و خط مشی های ابلاغی در زمینه وظایف مربوط .
 • ارتباط مؤثر و مستمر با ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به منظور کسب نظرات مشورتی در رابطه با مسائل مختلف استان و همچنین مشکلات مبتلا به مردم در حوزه انتخابیه و انعکاس آن به مقامات اجرایی استان .
 • نظارت مستمر بر هر گونه انتشار موارد تبلیغاتی و انشاراتی بخصوص نشریات مکتوب و الکترونیکی مرتبط با استانداری و بنرها و پارچه نوشته های همه واحدهای استانداری .
 • هماهنگی ، سازماندهی و مدیریت ارتباطات رسانه ای پایگاه اطلاع رسانی استانداری با استفاده از ابزار نوین فناوری اطلاعات و افکار سنجی عمومی و دستگاهی.
 • همکاری با رسانه های جمعی در انعکاس عملکرد استانداری ، پاسخگویی به هر گونه ابهام در دستگاه مربوطه و نظارت بر هر گونه انتشار جوابیه رسانه ها .
 • بررسی جراید و رسانه ها، جمع آوری اطلاعات و اخبار روز و رویدادهای مهم و انتقال سریع به استاندار .
 • انجام هماهنگی در تأسیس و نگهداری کتابخانه تخصصی متناسب با فعالیت های واحدهای مختلف استانداری .
 • تهیه و ارسال گزارش عملکردها و اقدامات انجام شده در قالب الکترونیکی به دفاتر وزارتی و روابط عمومی وزارت کشور .
 • مستند سازی اقدامات استانداری در قالب تهیه فلیم ، عکس و انتشارات و آرشیو آن .
 • هماهنگی و نظارت بر برگزاری نمایشگاه و جشنواره های مرتبط با استانداری .
 • ایجاد هماهنگی و ابلاغ سیاست ها و خط مشی های ابلاغی در زمینه وظایف مربوطه .

اهداف و وظایف حراست

 • اظهار نظر در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلبان ورود خدمت به استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری های استان مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مصوب و رسیدگی به شكایات واصله در مورد آنها.
 • برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت و هدایت كلیه فعالیت ها و اقدامات تأمینی جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیر مجاز به پرسنل، تأسیسات و اسناد و مدارك و تجهیزات و مخابرات
 • استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری های استان.
 • جمع آوری اخبار و اطلاعات پیرامون پرسنل استانداری و واحدهای تابعه و حفاظت از آنها و ارائه گزارش های نوبه ای و موردی به استاندار.
 • بررسی و تعیین رده حراستی پرسنل جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده.
 • اعلام صلاحیت پرسنل جهت تصدی مشاغل و داوطلبان اشتغال، انتقال و ماموریت به استانداری و واحدهای تابعه.
 • بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همكاری دستگاههای ذیصلاح.
 • صدور كارت شناسایی كاركنان و انجام و طبقه بندی كلیه امور و اسناد دارای طبقه بندی.
 • نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل و تأسیسات واحدهای تابعه و وابسته به استانداری.
 • اجرای طرح های آموزشی مربوط به حراست براساس دستورالعمل های صادره از طرف وزارت كشور.
 • تهیه و كشف رمز و ثبت و صدور نامه ها و دریافت و ارسال نامه های طبقه بندی شده استانداری.
 • ارتباط مسمتر با واحد حراست وزارت كشوربمنظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستورالعمل های لازم.
 • پیشنهاد طرح های حراستی و حفاظتی متناسب با موقعیت استان به واحد وزارت كشور.
 • انجام امور مربوط به بیسیم و تلكس استانداری.

اهداف و وظایف بازرسی وارزیابی عملكرد

 • نظارت و ارزشیابی وظایف، فعالیت ها و مسئولیت ها در دستگاههای اجرایی بمنظور تشخیص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و وانعكاس به وزارتخانه ها و سازمانهای مركزی جهت بهره گیری بیشتر در انجام وظایف محوله.
 • اجرای ارزیابی فعالیت ها و عملكرد مدیریت دستگاه های اجرایی استان.
 • نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزشیابی ادارت و مدیران كل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده.
 • ایجاد هماهنگی با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاههای دولتی مستقر در استان به منظور تبادل اطلاعات و ایجاد وحدت رویه و انجام همكاری های لازم با گروههای بازرسی و نهادهای قانونی كشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.
 • تهیه گزارش متضمن تجربه و تحلیل ارزشیابی های بعمل آمده و نتیجه گیری از آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی .
 • برقراری ارتباط مسمتر با اداره ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات حوزه ستاد وزارت كشور.
 • اجرای خط مشی ها، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله.
 • نظارت و پیگیری برحسن اجرای برنامه های طرح تكریم مردم و جلب حمایت ارباب رجوع و اجرای نظام ارزیابی این طرح.
 • ارزیابی و رتبه بندی میزان استقرار طرح و رضایت مندی مردم از انجام طرح و ارائه خدمات.
 • ارتقاء سلامت نظام اداری، اجرا و پیگیری آیین نامه پیش گیری و مبارزه با رشوه خواری و فساد اداری.
 • ارتباط مستمر با دفتر ارزشیابی وزارت كشور و معاونت ذیربط در ریاست جمهوری بمنظور هماهنگی در نحوه اجرای برنامه های ارزیابی و ارزشیابی در دستگاههای اجرایی استان.
 • نظارت برحسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی كاركنان دولت در دستگاههای اجرایی و مدیران استان براساس قوانین و مقررات مربوط و ضوابط تعیین شده.
 • تهیه برنامه ها و اجرای ارزشابی نوبه ای كاركنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.
 • تهیه و تنظیم و نگهداری شناسنامه ارزشیابی مدیران و كارشناسان محقق و متخصصین و كاركنانی كه خدمات آنان برجسته تشخیص داده می شود.
 • اجرای برنامه ارزیابی عملكرد مدیریت در دستگاهای اجرایی استان بمنظور تحلیل عملكرد آنها و تبیین نتایج ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روشهای انجام كار.
 • ارزیابی فعالیت ها و نظارت برعملكرد دستگاههای اجرایی مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگی پیشرفت اهداف و برنامه های تعیین شده و تجلیل آنها.
 • انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهید رجائی.
 • نظارت و ارزشیابی وظایف و فعالیت ها و مسئولیت های دفاتر و ادارت استانداری بمنظور تشخیص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و انعكاس به سایر واحدها جهت بهره گیری در انجام وظایف محوله و ارائه گزارش به استاندار.
 • تهیه برنامه و اجرای ارزشیابی سالانه كاركنان استانداری و واحد های تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهائی .
 • بررسی فعالیت های واحدهای استانداری ، فرمانداریها، بخشداری ها، شهرداری ها بمنظور ارزشیابی میزان كارآئی و عملكرد آنها و ارائه گزارش به استاندار.
 • ارزیابی فعالیت ها و نظارت برعملكرد دستگاههای دولتی مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگی پیشرفت امور و ارائه گزارش به استاندار.
 • تهیه برنامه و اجرای ارشیابی سالانه كاركنان استانداری و واحدهای تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
 • آموزش و توجیه ارزشیابی كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.
 • نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزشیابی ادارت و مدیران كل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده.
 • جمع آوری و تقدیم اسامی كاركنانی كه خدمتشان برجسته تشخیص داده می شود همراه با شرح فعالیت ها و خدمات برجسته آنان بمنظور فراهم آوردن امكانات تشویق آنان براساس آئین نامه ها و ضوابط مربوط.
 • تهیه و تنظیم و نگهداری شناسنامه ارزشیابی مدیران و كارشناسان محقق و متخصص و كاركنانی كه خدمات آنان بر جسته تشخیص داده می شود.
 • تهیه گزارش متضمن تجربه و تحلیل ارزشیابی های بعمل آمده و نتیجه گیری از آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت مقامات مافوق.
 • بازرسی و رسیدگی به امور ارجاعی از طرف استاندار.
 • تنظیم برنامه بازرسی موردی ودوره ای و اجرای آن را از طریق بازرسیهای مالی و اداری.
 • انجام همكاریهای لازم با گروههای بازرسی و نهادهای قانونی كشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.
 • تنظیم گزارش از نتایج بازرسیهای انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.
 • رسیدگی به شكایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی بمنظور صدور رای قطعی در موارد اختلاف.
 • دریافت و بررسی شكایات كتبی مراجعین از كاركنان و واحدهای استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق.
 • برسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شكایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاكی و صدور پاسخ كتبی بمنظور اطلاع شاكی از نتیجه رسیدگی به شكایات.
 • بررسی و پاسخگویی به مراجعات نهاد محترم ریاست جمهور، سازمان بازررسی كل كشور، وزارت كشور و دیگر ارگانهای مسئول در باب شكایات و خواسته های مردم.

اهداف و وظایف دفتر امور خانواده و بانوان

 • انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت مسائل و مشكلات امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی و جهت دهی آنان به سوی سیاست های كلان جمهوری اسلامی ایران.
 • ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان حوزه وزارت كشور و اجرای خط مشی ها ، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله.
 • مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فر هنگی ، اجتماعی ، اقتصادی استان وبرنامه ریزی جهت استفاده و بهره برداری امکانات مذکور .
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زنان.
 • مطالعه، بررسی و برنامه ریزی مناسب در جهت فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش و بالا بردن سطح كارایی و دانش عمومی خانواده ها و بانوان باتوجه به مطالعه و بررسی و تدوین شیوه های سازماندهی خانواده ها و بانوان جهت مشاركت در فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی و تعقیب آنها .
 • برقراری ارتباط مستمر با دستگاه های اجرائی و سازمان ها و نهادهای ذیربط استان در امور بانوان به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل و مشكلات زنان در استان.
 • پیگیری در زمینه نیازهای اعتباری برای اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور خانواده و زنان در استان با همكاری دستگاه های ذیربط.
 • فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت كشور در ارتباط با مسائل خانواده و بانوان سراسر كشور از طریق استاندار و فرمانداران و سایر دستگاه های ذیربط استان.
 • تعیین مسائل و مشكلات اجرایی برنامه های اجتماعی و رفاهی خانواده ها و بانوان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشكلات.
 • نظارت و پیگیری در زمینه تشكیل و تاسیس نحوه فعالیت كانون های فرهنگی اجتماعی خانواده و بانوان به منظور توسعه مشاركت زنان در عرضه های مختلف.